Jak fungují šetřiče
WATERSAVERS

Šetřiče na vodovodní baterie

My vodu nejdříve zredukujeme, potom usměrníme a následně provzdušníme. Voda tak teče po obvodu dutého válce. Uživatel žádnou výraznou změnu nepozná, nicméně voda se využívá hospodárně. Průtok je možné si nastavit dle potřeby od 4l/min (4/6/8/10/12/14l/min), dle místa užití.

přehrát ukázku modelu šetřiče
přehrát ukázku porovnání s běžnými perlátory
přehrát prezentaci šetřičů v praxi
přehrát ukázku měrky na vodovodní baterii
zobrazit podrobný popis

Podrobný popis

Po namontování šetřiče WATERSAVERS® voda prochází přes kuželové sítko, které je odnímatelné. Voda po té narazí na regulační prvek, kterým se nastavuje výchozí průtok vody/dle požadavku zákazníka speciálními O-kroužky různých průměrů (ty jsou součástí dodávky vč. jednoduchého manuálu). Nastavení se zpravidla provádí jenom jednou na začátku nebo vůbec ne, záleží na požadavku zákazníka. Standardně jsou naše šetřiče na vodovodní baterie nastaveny na průtok 6l/min při tlaku 6 barů.

Šetřič WATERSAVERS® zredukuje proud z běžných 12–18l/min. na předem nastavených 6l/min.

Zredukovaný průtok při tlaku 6bar. projde přes regulační prvek. Voda následně proudí po obvodě malými otvory, které působí jako trysky. Takto zredukovaný proud vody narazí uvnitř šetřiče v první komoře na horní část usměrňovacího prvku, od kterého se voda odráží, víří a proudí opět po obvodu do další části šetřiče (druhá komora). Ve druhé komoře je proud nasměrován na kulovitou plochu, která vytvoří společně s vnějším pláštěm vnitřku šetřiče dutý vodní válec.

Šetřiče do sprch

Voda proudí přes regulační prvek, kde je několik malých otvorů, které působí jako soustava trysek. Voda je následně tříštěna, zvýší se rychlost proudění vody, voda dostává rotaci a následně vytéká přes sprchovou růžici, opticky v nezměněném stavu.

přehrát ukázku šetřiče na sprchu
přehrát ukázku měrky na sprše

Příklad

Voda

Jedna osoba spotřebuje asi 36m3 vody za rok, z  toho 32% vody se užije ve sprše, tedy 11,5m3. Cena kubíku vody je v ČR asi 80Kč (někde i 100Kč). Se šetřičem na sprchy lze snadno dosáhnout úspory kolem 50% – to je asi 5,75m3 teplé vody, což odpovídá úspoře 5,75m3 * 80Kč = 460Kč na osobu na rok. U čtyřčlenné rodiny je to asi 23m3 neproplýtvané vody a ušetřených cca 1840Kč za vodu bez ohřevu.

Ohřev vody (vodu na sprchování je třeba ohřát)

Běžně se uvádí, že ohřát m3 vody stojí v rozpětí 150–300Kč, dle zdroje a typu ohřevu.

Kolik by nás stálo proplýtvat 23m3 teplé vody

  • za vodu 1840
  • za ohřev 3450–6900
  • celkem za teplou vodu 5290–8740

Přitom regulátor sprchy stojí jenom 300Kč a tato investice se vrátí čtyřčlenné rodině za méně než měsíc.

zobrazit podrobný popis

Podrobný popis

Šetřič na sprchy se montuje vždy mezi sprchovou baterii a sprchovací hadici, na jejímž konci je běžná sprchová růžice. Lze je však často nainstalovat i na mezi stropní sprchovou růžici a standardní závit ½".

V případě vývodu vody ze zdi nebo stropu se montuje na závit ½" mezi trubku a růžici.

Uvnitř regulátoru je soustava O-kroužků, kterými se reguluje výchozí požadovaný průtok vody v závislosti na tlaku vody a požadovaném komfortu při sprchování, dle zákazníka. Běžný průtok ve vodovodním řádu je až 25l/min. při tlaku 6bar. Šetřič je z výroby nastaven na 10l/min. Zákazník si však kdykoliv může změnit nastavení dle přiloženého návodu a s pomocí dodávané sady O-kroužů.

Objemově teče cca o 50% méně teplé vody, což i přes snížené množství protékající vody stačí na solidní osprchování. Nedochází však ke zbytečnému plýtvání.

Regulátor si lze snadno doma nastavit. Z výroby je nastaven na průtok 10l/min při 6bar. Nastavit lze od 6/8/10/12/14l/min – dle potřeby.

Šetřiče na toalety

Díky WC STOPU se dá snadno přesně regulovat množství splachované vody dle aktuální potřeby od 0,5 litrů, až do plného vypuštění nádržky. Plné spláchnutí není nijak omezeno. Zařízení se instaluje do nádržky a vizuálně se pro uživatele nic nemění.

S instalovaným WC STOPem má každý uživatel toalety přesnou kontrolu nad množstvím vody, kterou chce spláchnout. S tímto jednoduchým zařízením je možné dosahovat až 70% úspory vody na toaletě.

přehrát ukázku splachování bez WC STOPu

bez WC STOPu

náčrtek instalace šetřiče WC STOP u automatického WC
přehrát ukázku splachování s WC STOPem

s WC STOPem

Příklad

Jedna osoba spotřebuje asi 36m3 vody za rok – z toho 30% se spláchne na toaletě, tedy 10,8m3. Cena kubíku vody je v ČR asi 80Kč (někde i 100Kč). S WC STOPem lze snadno dosáhnout úspory kolem 70% – tj. asi 7m3 vody, což odpovídá úspoře 7m3 * 80Kč = 560Kč na osobu na rok. U čtyřčlenné rodiny je to asi 2240Kč a WC STOP se jí vrátí za méně než dva měsíce.

zobrazit podrobný popis

Podrobný popis

WC STOP je speciální nerezový prvek, který funguje jako kyvné závaží a instaluje se na vypouštěcí ventil do nádržky toalety.

Běžně by uživatel jen stlačil tlačítko a odešel (u úspornějších dvoutlačítkových toalet by proteklo 3–6 litrů a u jednotlačítkových běžně 10–12 litrů vody).

Nyní s WC STOPem, uživatel tlačítko zmáčkne a drží tak dlouho (1–5 vteřin), dokud není s výsledkem spláchnutí spokojený. Získává tak plnou kontrolu nad množstvím použité vody, protože puštěním tlačítka v jakémkoli okamžiku ihned zapadne ventil uvnitř toalety, který je WC STOPEm trvale zatížen.

U běžných toalet lze poměrně snadno dosáhnout úspory až 70% vody (zpravidla pitné). U úsporných toalet lze dosáhnout úspory 40–50% vody (zpravidla pitné).

  • splachování lze kdykoliv přerušit
  • zákazník si dle okolností sám určí množství splachované vody
  • zabraňuje protékání vody v toaletách (díky vyššímu tlaku zařízení na těsnící prvek)

Funkci WC STOPu je možné regulovat

Na WC STOPU je 5 nerezových válečků, kterými se reguluje celková váha WC STOPu. Odstraněním jednoho nebo více válečků lze nastavit tzv. minimální spláchnutí. Takže např. u jednotlačítkových toalet po zmáčknutí tlačítka vždy proteče 2l vody, potom se ventil uzavře. Jinou dávku vody až k plnému spláchnutí regulujeme délkou zmáčknutí splachovacího tlačítka.

Zní to velmi odborně, ovšem realita je taková, že WC STOP jednou nainstalujeme a potom prostě normálně splachujeme. Výhodou je, že v máme plnou kontrolu nad množstvím splachované vody, takže spláchneme jenom tolik kolik je v daném okamžiku potřeba. Každý se to rychle naučí a šetří se při tom spousta vody.

Toalety běžně v domácnosti spotřebují cca 30% vody (pitné). Investice 295Kč se tak rychle vrátí.

Na závěr

Vycházíme z dostupných celorepublikových průměrů a zkušeností desítek tisíců domácností, hotelů, nemocnic, ministerstev, kancelářských objektů, které jsme osadili našimi šetřiči. Hodnoty zde uváděné jsou orientační. Vždy záleží na konkrétních podmínkách, jako jsou např.: cena vody, způsob ohřevu vody (elektřina, plyn, kotel na pevná paliva, centrální dodávka TUV, …), individuálním nastavením každého šetřiče a četnosti užívání konkrétního zařízení (vodovodní baterie, sprcha nebo toaleta).

slovenčinaEnglishDeutschfrançaisitalianoEspañol

 2006–2022 WATERSAVERS, s.r.o. – všechna práva vyhrazena
 Luboš Macháček